Obraz planet a hvězd na nebi v okamžiku našeho prvního nádechu je i obrazem naší duše.

 

Postavení planet na nebi, jejich vzájemné vztahy ve chvíli, kdy přicházíme na svět, představují určitou kvalitu času, dá se říci, že vytváří jakousi mapu naší bytosti, mapu cesty, na kterou se svým narozením vydáváme, mapu příběhu našeho života.

Planety na nebi nedeterminují náš život, ale ztělesňují dary, které jsme dostali do vínku, tvůrci svého života jsme my sami.

Jazyk astrologie je symbolický a porozumnění našemu horosokpu - nebeské mapě naší duše - nám pomáhá lépe chápat předivo, z kterého jsme utkáni, naše nastavení, vnímání světa, vlastnosti, sklony, způsoby našeho chování, reakcí.

Pomáhá také pochopit ty situace, kdy se náš příběh zkomplikuje, pomáhá osvětlit ty chvíle, kdy se nám naše cesta ztrácí a my přestáváme být schopni vidět její smysl.

Když jsme schopni porozumět událostem svého života, můžeme pak najít další pokračování své cesty, můžeme pochopit souvislosti a porozumět smyslu našeho životního příběhu, můžeme lépe poznat sebe sama, můžeme opět získat ztracenou naději a víru.

 

Nabízím, abyste se spolu se mnou pokusili o převyprávění svého životního příběhu pomocí horoskopu, mapy vaší duše a tím o jeho vědomé přetváření.
 

 

*** *** ***

 

Člověk nemá sloužit zevním věcem; 

má se snažit dospět z periferie do středu.

Ať ho potká cokoli, jeho otázka má stále mířit na smysl věcí 

a tak vést k podstatě.“

 

 Friedrich Weinreb, Symbolika biblického jazyka