1. Korintským 13

 

1.  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

2.  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

3.  A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

4.  Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5.  Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6.  Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7.  Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

8.  Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

9.  Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

10.  až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

11.  Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

12.  Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

13.  A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

 

To světlo ve tmě svítí a tma se ho nezmocnila...

Jan 1.5

Zbloudilá ovce...

 
Království se podobá pastýři, který má sto ovcí.

Jedna z nich, ta největší, zabloudila. Nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenašel.

Když ji unaven našel, řekl té ovci: "Mám tě rád víc než těch devadesát devět..."

 

Tomášovo evangelium

Mt 18, 12; L 15, 4-7

***

Byl Den.
A byla Noc.
A Země byla nesličná
   A pustá.

     "Kdo jsi?"
křičel jí do tváře,
jak by měl úzkost,
že se mu jen zdá.
   A déšť mu zalil ústa.

     Neb

stála voda vzpřímená
nad dějstvím ryb jak šestý prst.
A nikde prám. A nikde chrám.
   A neslyšeti Boha.

     "Jsem Eva."

řekla, tišeji než les.
A zeměplazi metli vřes.
A pod Světem, jenž vířil tmou,
   se třásla muří noha.

     Bil zvon.

A kvetl hadí mord.
Obrátil kapsy naruby
a kladl před ní střep a nůž
   a peří na hromádku.

     "Jsem Adam!"
křičel na lesy.
A mraky šly jak procesí.
"Jsem Adam! Vše se začíná
   a končí od začátku!"

     Smutně se smála.
Žal i vděk
jak vydražený nábytek
v ní mrtvě ležel - naskládán
   až po poslední vrásku.

     Klekl jí k nohám.
Zalklá tmou,
skryla ho sama před sebou.

A Bůh si vzdychl - neviděn -
    byv stvořiv pozdní lásku - - - 

 

Karel Šiktanc - Adam a Eva