A ti, kteří neslyšeli hudbu, si mysleli, že ti, kdo tančí, jsou blázni...

Friedrich Nietsche

 

Kdo se dívá ven, ten sní. Kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.


Carl Gustav Jung

 

NIKDY NEMĚJ STRACH ZE STÍNŮ. 

PROSTĚ ZNAMENAJÍ, ŽE NĚKDE NABLÍZKU SVÍTÍ SVĚTLO.

 

Ruth Rendellová

 

 

"Ke ztrátě duše dochází tehdy, když nám něco působí bolest nebo jsme zneužíváni, prožíváme trauma či hluboký žal. Jsme zranění nebo vyděšení tak silně, že určitá část nás samých tělo opustí a už se nevrátí, protože už nechce dál tolik trpět a prožívat zármutek.

Duši ztrácíme i tehdy, když se vzdáme velkých snů, když odmítneme učinit tvořivý krok na základě svého přesvědčení anebo se oddat lásce.
O duši přicházíme také tehdy, když si navykneme lhát, ať už sami sobě, nebo druhým..."

 

Robert Moss - Tři "pouhé" věci

  

 

Lidská duše je jako voda;

přichází z nebe,

do nebe stoupá.

A znovu se vrací na zem

v nekonečném střídání.

 

Goethe