Láska

je nejmocnější silou v tomto světě...

 

Povinnost bez lásky činí mrzutým,

zodpovědnost bez lásky činí bezohledným,

spravedlnost bez lásky činí tvrdým,

pravda bez lásky činí kritickým,

výchova bez lásky činí rozporuplným,

chytrost bez lásky činí prohnaným,

laskavost bez lásky činí pokryteckým,

pořádek bez lásky činí malicherným,

znalost věcí bez lásky činí neústupným,

moc bez lásky činí násilnickým,

čest bez lásky činí pyšným,

vlastnictví bez lásky činí lakotným,

víra bez lásky činí fanatickým...

 

Běda těm, kteří v lásce šetří,

neboť oni ponesou vinu,

jestliže svět nakonec zhyne sebeotravou...

 

K čemu a proč žiješ, neumíš-li milovat...

 

Lao – C´ - Láska

 

...Správně vidíme jenom srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné...

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ

 

 

Cesta, kterou každý musí podstoupit, vede z mysli do srdce.“

 

Sri Swami Vishwananda