Píseň o nejbližší vině

 

Je studánka a plná krve

a každý z ní už jednou pil

a někdo zabil moudliváčka

a kdosi strašně ublížil

 

A potom mu to bylo líto

a do dlaní tu vodu bral

a prohlížel ji proti světlu

a moc se bál a neubál

 

A držel ale neudržel

tu vodu v prstech bože můj

a v prázdném lomu kámen lámal

a marně prosil: kamenuj

 

A prosil ale neuprosil

a bál se ale neubál

je studánka a plná krve

a každý u ní jednou stál

 

Jan Skácel

 

Uprostřed cesty
 

Ne, nenatrháš z nebe hvězd,
A přece věř, že natrháš.

V boj marný když se nevrháš,
tu za dnů vázneš v jílu cest
a večer tiskna bradu v pěst,
svůj oheň čadit zříš a civíš v noc,
hluchého srdce němá stráž.

Ať cesty nikam nevedou,
tys po nich šel a šel jsi rád,
těch cest se nesmíš, nesmíš ptát,
snad není cest, jen lidé jdou
a jedna z hvězd je vždycky tvou
a z té ti zazní odpověď

až přestaneš se ptát...

 

Fráňa Šrámek

 

Když od sebe jsou srdce jenom krok

je někdy krok ten jako tisíc li

 

Když od sebe jsou srdce tisíc li

těch tisíc li je někdy jako krok

 

I my jsme tisíc li teď od sebe

ale mé srdce - tam je u tebe...

 

Neznámý

básník jezerní školy

...Jsi

z hedvábí! Jsi z hebkých ran!

Jsi z paměti prstů! Z ryb! A z vran!

...Jsi

milost má! Můj kříž! Můj stín!

Jsi letmo hvězd, ach, na podzim!

...Jsi

z korálů! A z Mléčných drah!

Jsi z čar! A z hrstí vlčí srsti!

...Jsi

moje srdce na vahách..

 

Karel Šiktanc, Adam a Eva

 

Zotvíraná jako růže, zatrnula všemi

trny. Sama rána. Sama vůně. Sama

 

růže, co si léta sama v sobě smutně

stůně. Sama úzkost. Že se vzbudí.

 

Že zas najde jenom sebe. Modrá žilka

prostřed hrudi. Modrá žilka prostřed

 

nebe. Mrtvá. Živá. A co ještě? A co

zbývá? Voda z deště. Při-ho-ří-vá.

 

Voda. Voda. Škoda všeho - - -

Žádná škoda - - - 

 

Karel Šiktanc, Adam a Eva

 

 

Hrom,

jak by z čista jasna.

Jak by se setmělo. Jak by se lest jí,

krásná,

přitiskla na tělo. Jak by ji oběhli

v kolečku

vraníci. Jak by jim otěže voněly ostřicí.

Lehla,

a smála se. Že les tu prolhaný. A

že tu

bílým psům říkají Cikáni - - -

 

Pojď,“

řekla,

nezbývá

než si vzít korunu.

A sám si králem být. A, co mi do trůnu!“

Pojď,“

řekl.

Hroby spí.

Nemysli na ráno.

Králové mívají na růžích ustláno - - -“

 

Karel Šiktanc, Adam a Eva

 

 

 

Ptá se láska přátelství:

Proč jsi tu ty, když jsem tu já?

A přátelství odpoví:

Abych vykouzlil úsměv tam, kde ty necháváš slzy...

 

Věnováno velmi vzácnou jednou z labutích duší...

                                                    Děkuji Ti, drahá moje...